Jak ważna jest krew pępowinowa?

krew pępowinowa

Coraz więcej rodziców staje przed dylematem czy zainwestować w przechowywanie krwi pępowinowej. Pobierana jest ona podczas porodu w taki sposób, że nie szkodzi to ani dziecku, ani matce. Banki, które zajmują się odpowiednim przechowywaniem pobierają opłatę, w zamian za to co oferują.

Większość z nich podpowiada, że jest to pewne zabezpieczenie na przyszłość dla dziecka, w przypadku poważnego zachorowania, nie tylko chodzi tutaj o szpik, ale także różne nowotwory i inne schorzenia. Koszty związane z tym procesem jednak są dość wysokie i wynoszą ponad kilka tysięcy, co tak naprawdę nie każdego stać. Wadą jest to, że komórki macierzyste mogą być wykorzystane jedynie przez osobę, od której te komórki zostały pobrane.

Wówczas w takich sytuacjach warto wiedzieć, że poważne choroby i schorzenia są zazwyczaj genetyczne i leczenie jej własnymi, chorymi komórkami nie ma dużego sensu. Często może być powodem wznowy i pogorszenia stanu osoby. Jeżeli krew pępowinowa mogłaby być wykorzystywana przez inne osoby, wówczas na pewno krew byłaby częściej oddawana. Ogólnie rzecz biorąc, banki, które zajmują się pobieraniem i przechowywaniem krwi, za wysoką opłata są zbędne. Większość osób uważa, że bardziej sprawdzą się i pomogą chorym banki publiczne, gdzie za darmo będzie można oddać taką krew.

Wtedy jest ogromna szansa, ze chore osoby, będą miały większe szanse na leczenie i wyleczeni, korzystając z takich miejsc. Oczywiście nadal istnieje możliwość własnego wyboru, czy chcemy skorzystać z takiego banku, czy nie. Decyzja należy głównie i wyłącznie do rodziców. Jednak dużą rolę odgrywają tutaj też pieniądze, które są niezbędne.

Zobacz też: Komórki macierzyste