Budownictwo Inżynieryjne i jego przyszłość

budownictwo

Budownictwo inżynieryjne a przede wszystkim budownictwo drogowe to ta dziedzina gospodarki, która ma przed sobą perspektywę dynamicznego rozwoju w najbliższych latach. Wraz z budownictwem inżynieryjnym do dużego znaczenia dochodzić zaczyna geotechnika, która jest nią ściśle związana zwłaszcza z inżynierią lądową.

Na następne lata w Polsce jest zakontraktowana budowa kilku tysięcy dróg ekspresowych i autostrad. Wraz ze wzrostem zamówień rośnie również jakość skomplikowanej technologii. Klienci w coraz większym stopniu będą jednak zwracali uwagę na takie czynniki, jak gwarancje i terminy dostaw, jakość projektów technicznych oraz wsparcie technologów. W sukurs przychodzi tutaj geotechnika jako nauka zajmująca się właściwościami gruntów. Ma to znaczenie zwłaszcza pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli naziemnych i podziemnych. Nie warto oszczędzać na badania geotechniczne. Przeprowadzenie badań gruntu jest gwarancją sukcesu. Ocena warunków gruntowych ma istotne znaczenie dla ochrony inwestycji budowlanej przed zniszczeniem . Ważną rolę odgrywają tutaj badania wstępne, w trakcie wykonywania budowli,a także weryfikacja wyniku badań już w czasie użytkowania budynku lub obiektu. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na koncepcje technologii oraz systemowe rozwiązania BHP. Jednak największym wyzwaniem dla budownictwa będzie logistyka.

Biznes budowniczy opiera się na dzierżawie i przy inwestycjach tego typu ważna jest koniunktura. W najbliższych latach wiele zależy od tego jaki będzie budżet Unii Europejskiej i ile pieniędzy Polska dostanie na projekty związane z rozbudowa infrastruktury drogowej. Wiadomą sprawą jest przecież że to właśnie unijne dofinansowanie jest siła napędzającą branżę budowlaną w Polsce.